Teknologi maklumat pada hari ini.

Pada hari ini, istilah teknologi maklumat telah diperluas untuk merangkumi banyak aspek pengkomputan dan teknologi, dengan istilah ini lebih dapat dikenal, berbanding dengan dahulu. Payung teknologi maklumat adalah amat besar, dan meliputi banyak bidang.
Ahli-ahi profesional melakukan berbagai-bagai tugas yang berbeza-beza dari pemasangan perisian penggunaan sehingga perekaan bentuk rangkaian komputer dan pangkalan data maklumat. Sebilangan tugas yang dilakukan oleh mereka adalah seperti yang berikut:
-Pengurusan data
-Pengurusan sistem
-Perangkaian komputer
-Perekaan bentuk perisian
-Perekaan bentuk sistem pangkalan data
-Sistem maklumat pengurusan (MIS)

Ciri-ciri
Jaringan komputer:
Memudahkan perhubungan
Menggunakan jaringan, orang mampu berhubung dengan efisen dan mudah melalui surat eletronik, perutusan segera, bilik borak, telefon, panggilan telefon video, dan sidang video.
Membenarkan perkongsian file, data, dan maklumat jenis lain
Dalam persekitaran jaringan, pengguna dibenarkan mampu mencapai data dan maklumat tersimpan pada komputer lain di jaringan. Keupayaan memberikan capaian pada data dan maklumat di peranti simpanan berkongsi merupakan ciri penting kebanyakan jaringan.
Berkongsi sumber jaringan dan komputer
Dalam persekitaran jaringan, setiap komputer di jaringan mampu mencapai dan menggunakan sumber diberikan oleh peranti di jaringan, seperti mencetak dokumen pada pencetak jaringan dikongsi. Pekomputeran taburan menggunakan sumber komputer di jaringan bagi melaksanakan sesuatu tugasan.
Mungkin tidak selamat
Jaringan komputer mungkin boleh digunakan oleh hacker komputer bagi melaksanakan virus komputer atau cecacing komputer pada peranti yang disambung pada jaringan atau menghalang peranti ini daripada mencapai jaringan secara normal (serangan penafian perkhidmatan).
Mungkin mengganggu teknologi lain
Talian kuasa perhubungan menganggu dengan kuat bentuk perhubungan radio tertentu, contoh., radio amateur. Ia juga mungkin mengganggu dengan teknologi langkah terakhir (“last mile”) seperti ADSL dan VDSL.
Mungkin lebih sukar untuk disediakan
Jaringan komputer rumit mungkin sukar untuk disediakan. Ia juga mungkin amat mahal bagi memasang jaringan komputer efektif dalam organisasi atau syarikat besar.

Ucapan aluan

Salam perkenalan.

Laman ini adalah untuk tujuan prototaip sahaja. Segala kesulitan amatlah dikesali. Harap maklum.